حل مشکل Clipping Mask شدن خودکار لایه ها

دی ۱۶, ۱۳۹۵
حل مشکل Clipping Mask شدن خودکار لایه ها

حل مشکل Clipping Mask شدن خودکار لایه ها

حل مشکل Clipping Mask شدن خودکار لایه ها شاید این یک عنوان مناسب نباشد، چرا که اگر کاری انجام دهید که در آن از adjustment های بسیاری استفاده کنید و لازم باشد که همه ی آن ها کلیپ ماسک شود به لایه اصلی ، این یک عنوان مناسب نخواهد بود. […]