ارزش پیشنهادی بیت گرف در معماری برند خود، افزایش و ارتقای سطح کیفی گرافیک ایران هست. این کمپین های تخفیفی یک جزء کوچکی در راستای این خدمت می ­باشد.
ما اگه بتوانیم باعث اعتماد به نفس بیشتر شما در محیط کارتان شویم. یا اگه بتوانیم اون لبخند شما رو وقتی که یک طرح خفن زدید رو ببینیم، یا اگه وقتی نمونه کارای خودتو با نمونه کارای استاندارد مقایسه میکنی و کیف میکنی ببینیم، اون موقع است که به هدفمون رسیدیم و خوشحالیم!

پیشنهاد رد نشدنی پکیج مولتی

خرید 7 دوره یکجا در قالب یک پکیج با 75 % تخفیف + هدیه دوره استوری موشن

فرصت باقی مانده

سایر تخفیف ها

با کسب تخصص به صورت اصولی و قرار گرفتن در مسیر مشخص (که بارها توسط افراد دیگر که اکنون از دیزاینر های برجسته ایران هستند، پیموده شده است) شما هم می توانید موفق شوید. تیم پشتیبانی بیت گرف به صورت 24 ساعته و مادام العمر در خدمت شماست تا به مقصد برسید.