شبیه ترین هنری که نزدیک به خودم پیدا کردم گرافیک بود و بهترین جایی که تونستم این هنر رو یاد بگیرم بیت گرف بود. در زندگیم، همیشه سعی کردم تا دانسته های خودم رو، هر چند اندک، در هر زمینه ای با بقیه به اشتراک بذارم و حسی وصف نشدنی از اینکار به من دست می داد. حالا در بیت گرف کنارتان هستم تا بتوانم علاقه خودم رو تدریس کنم. چه اتفاقی بهتر از این؟!