وقتی جلوه های ویژه سینمایی رو نگاه می کردم هم لذت میبردم و هم برایم نحوه ی ساختش یک سوال بزرگ بود. این شد تصمیم گرفتم این هنر رو یاد بگیرم و خودم رو در این زمینه پرورش بدم. حالا توی بیت گرف با من همراه باشید تا دانسته هام رو باهاتون به اشتراک بذارم.