دانش آموخته دوره های بیت گرف ، آشنایی من با بیت گرف توسط دوره جامع فتوشاپ بود، بعد از آن به دنبال علاقه خود ساخت انیمیشن رفته و توانستم به خوبی در این کار ماهر شوم. با عضویت در بیت گرف به عنوان مدرس می خواهم اندک دانش خود را با شما در میان بگذارم.